Unia Europejska

C:\Users\Handlowy2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg
C:\Users\Handlowy2\Desktop\fundusze UE\ncbr_logo_z_czerwonym_napisem (1).jpg
cid:image002.jpg@01D5F702.C356D260

CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-1006/20

pt. „Mobilny system do realizacji nalotu fotogrametrycznego rozległych obszarów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, których rezultatem będzie innowacja produktowa – mobilny system do realizacji nalotu fotogrametrycznego rozległych obszarów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Planowane efekty: – Zwiększenie wydajności realizacji nalotu fotogrametrycznego,

– Optymalizacja i automatyzacja procesu tworzenia ortofotomapy,

– Zwiększenie mobilności (między obszarami nalotu).

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider  – Cervi Sp. z o. o.

Konsorcjant – Concept Sp. z o. o.

Termin realizacji: 01.02.2021 – 28.02.2023 

Wartość projektu: 8 970 230,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 742 347,00 zł