Septyczna karetka pogotowia

Model: Dowolny model zabudowy samochodu z nadwoziem typu kontener.    

SEPTYCZNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały obecność groźnych bakterii na powierzchni próbek pobranych z używanych w szpitalach i gabinetach lekarskich mebli (np. łóżko szpitalne, fotel dentystyczny). W szczególności stwierdzono występowanie bakterii na powierzchni elementów stalowych skorodowanych na wskutek odprysków warstwy ochronnej i działania silnie żrących środków dezynfekujących. Wyniki badań jednoznacznie wskazują że używanie środków dezynfekujących bezpośrednio wpływa na szybkość rozwoju korozji, a bakterie rozwijające się na powierzchniach objętych korozją nie są usuwane przez stosowane środki dezynfekujące.
Drogą analogii w przypadku ambulansów medycznych taka sama sytuacja będzie miała miejsce na elementach zabudowy wewnętrznej przedziału medycznego, a dodatkowy kontakt np. z osobami bezdomnymi które często są przewożone w ambulansach, oraz bardzo duże temperatury występujące w okresie letnim podczas postoju ambulansu, mogą dodatkowo zwiększyć ryzyko wystąpienia bakterii na powierzchniach zabudowy wewnętrznej.
Oczywistym jest również jak duże zagrożenie może mieć obecność bakterii wewnątrz przedziału medycznego np. w przypadku transportu ofiar wypadków z otwartymi ranami ciała.
Dodatkowo należy stwierdzić że nie ma opracowanych szczegółowych procedur dezynfekcji części medycznej – stosowane jest odkażenie środkami dezynfekującymi elementów wewnętrznych takich jak materac noszy czy fotele.
W ramach realizowanego projektu zostaly przeprowadzone następujące prace badawcze:
1. Analiza bakteriologiczna próbek pobranych z wnętrza eksploatowanych ambulansów medycznych.
2. Przygotowanie próbek materiałów stosowanych w budowie przedziałów medycznych ambulansów, przeprowadzenie badań laboratoryjnych w tym badań korozyjności oraz prób hodowli szczepów bakterii na wykonanych próbkach.
3. Analiza technologiczności wykonania zabudowy wnętrza przedziału medycznego ambulansu z materiałów które wykazały najwyższą septyczność na podstawie badań laboratoryjnych próbek.
4. Wykonanie prototypu zabudowy wewnętrznej wnętrza przedziału medycznego z materiałów wykazujących najwyższą septyczność.
5. Opracowanie metodyki dezynfekcji przedziału medycznego, z uwzględnieniem wszystkich elementów zabudowy.
6. Badania eksploatacyjne oraz weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań przez przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek pobranych z wykonanego prototypu.  

http://septycznakaretka.pl/