SAMOCHODY OPERACYJNE

Modyfikacje samochodów osobowych i dostawczych na lekkie samochody operacyjne dla jednostek straży pożarnych. 

- montaż sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego

- oklejenie i oznakowanie

- montaż środków łączności

- montaż dodatkowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami Klienta