Kontakt

Concept Sp. z o.o.
Al. gen. Władysława Andersa 593, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-18-46-578

Telefony:
- sekretariat: 33/ 4983200 e-mail: biuro@team-concept.pl
- fax.: 33/ 4983209
- dział handlowy: 33/ 4983202 e-mail: handlowy@team-concept.pl
- magazyn: 33/ 4983205 e-mail: magazyn@team-concept.pl
- księgowość: 33/ 4983206 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy adres email,  oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu przez formularz kontaktowy 
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu przesłania oferty lub udzielenia odpowiedzi na zapytania zadawane poprzez formularz kontaktowy. 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika,  wyrażonej podczas wpisywania wybranych danych do formularza. 
Dane są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową. . 

Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas procesach realizacji kampanii reklamowych.  Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Concept Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsko-Biała 43-300,   al. gen. W. Andersa 593  email: biuro@team-concept.pl

 

 

captcha

 


Pokaż Concept na większej mapie